Sign Up Not a member?

Online reservation

Offers

Online reservation

OFFERS

ชวนเล่นเกมส์ค้นหา สถานที่ตั้งโรงแรมในเครือเซ็นทารา.

09 July 2019 - 21 July 2019


 
ที่ Facebook - CentaraThe1
ลุ้นรับบัตรกำนัลสปาสุดฟิน เลือกนวดไทยหรือนวดน้ำมันได้ตามที่ใจต้องการ 60 นาที สำหรับ 1 ท่าน
ให้คุณผ่อนคลายที่ SPA Cenvaree ในเครือเซ็นทารา มูลค่า 2,120 บาท* จำนวน 4 รางวัล
 
สามารถร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2562 นี้
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook - CentaraThe1 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสำหรับสมาชิกบัตรเซ็นทาราเดอะวันและปฏิบัติตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น ผู้โชคดีทั้ง 4 รางวัล จะได้รับการสุ่มเลือกผ่านระบบโดยทีมงานเซ็นทาราเดอะวันเท่านั้น
- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันขอรับรางวัลกับเซ็นทาราเดอะวันผ่านทางอีเมล์ memberservices@centara1card.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก* ณ ที่จ่าย 5% (ร้อยละห้า) ของมูลค่าของรางวัล (*กรณีนี้หมายถึงการเล่นเกมส์จับรางวัล และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายไทยกำหนด)
- รางวัลที่ได้รับไม่สามารถนำไปขายต่อ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
- ผู้โชคดีจะต้องแสดงสำเนาหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ในการติดต่อขอรับรางวัลกับเจ้าหน้าที่
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TH | EN